fredag den 15. februar 2013

Information til Ringparkens Beboere fra ”det gamle” Aktivitetsudvalg” 14.02.2013

Se også her: banko.foreningssider.dk

Information til Ringparkens Beboere fra ”det gamle” Aktivitetsudvalg”

Hvorfor er Bankoet stoppet?
Hvorfor er der ingen Fastelavnsaktivitet for børn og unge?
Hvorfor bliver der ikke tur i uge 8?

Som flere beboere rigtigt havde opfattet, ønskede bestyrelsen at fyre Aktivitetsudvalget.

Til vores store glæde bakkede over 66% af beboerne op omkring ”det gamle Aktivitetsudvalg”
Sammenlagt 4 gange var vi til afstemning. Alle 4 gange bakkede I op omkring os og vores arbejde.

Men af referatet fra dette beboermøde af 13. september 2012, kunne vi til vores store undring,
læse at vi ikke længere var at finde på listen over udvalgsmedlemmer.

Vi blev alligevel fyret - dette til trods for jeres opbakning.

Det har i mere end 20 år været en stående aftale mellem bestyrelsen og Aktivitetsudvalget at
man oplyste bestyrelsen, ganske uformelt, hvilke personer der ønskede at forsætte i
Aktivitetsudvalget.

Denne tradition har forløbet i flere år og er foregået i samarbejde med flere forskellige
bestyrelser.

Det skal bemærkes at den nuværende bestyrelse med formand Stefan Alm, selv havde accepteret
nævnte metode, både i 2010 og 2011, hvor han har været formand.

På formandens egen anmodning fik han skriftligt oplyst om hvilke medlemmer Aktivitetsudvalget
bestod af og forsat ville bestå af.

Ovenstående til trods, må vi konstatere at bestyrelsen ikke vil anerkende os.
Kun de personer som fremgår af referatet vil formanden anerkende – et referat som bl.a.
formanden og kæreste har stået for.

Det er først i 2012, efter beboermødet  af 13. sep. 2012, at Aktivitetsudvalget oplever at
bestyrelsen ikke respekterer den uformelle arbejdsgang og ikke ønsker at anerkende fremsendte
navne og adresseliste af onsdag den 29-08-2012.

Bestyrelsen havde alle muligheder for at offentliggøre listen til beboermødet. De valgte ikke at
gøre dette.

Bestyrelsen havde alle muligheder for at anerkende at vi ønskede at forsætte. De valgte ikke at
gøre dette.

Den 19 oktober 2012 klager vi til bestyrelsen over  referatet fra beboermødet.

Bestyrelsen ignorerer klagen og vælger at lade som ingenting.

Det er med stor beklagelse og meget svært for Aktivitetsudvalget ikke at 
opfatte bestyrelsens handlemåde, som andet end en politisk motiveret 
udrensning af aktivitetsudvalgsmedlemmer.


Hvordan er det kommet så vidt?

Ringparkens bestyrelse havde i starten af juli måned 2012 fået afslag på økonomisk støtte til
deres reception i forbindelse med indvielsen af legepladser.
Som en del af grundlaget for beslutningen, havde udvalget fundet det godtgjort at bestyrelsen, i
denne sag, havde haft rigeligt med midler til selvstændigt at kunne afholde seancen.
Side 1 af 2

Information til Ringparkens Beboere fra ”det gamle” Aktivitetsudvalg”

Det skal i tillæg bemærkes at udvalget ikke støtter aktiviteter, der som en del af en samlet formål,
har til hensigt at profilere personer eller sager.
Desuden havde beboerne allerede betalt for denne ”aktivitet” via en forhøjelse af huslejen.

Dette afslag blev bestyrelsen så sure over, at vi sidst i juli måned 2012 får oplyst, at Ringparkens
bestyrelse havde fået adgang til de midler som Aktivitetsudvalget af Ringparkens beboere havde
fået æren at formidle.
Bestyrelsen havde med andre ord taget af Aktivitetsudvalgets kasse og hævet kr. 10155,80,- af
udvalgets rådighedsbeløb.

Sagen ender med at bestyrelsen, efter pres fra Regnskabsafdelingen i Roskilde Boligselskab,
nødtvungent må betale beløbet tilbage.

I alt den tid Aktivitetsudvalget har eksisteret, har der aldrig forekommet en situation hvor
bestyrelsen ikke har respekteret beboernes beslutning; at det var Aktivitetsudvalgets opgave at
formidle midlerne til værdige formål.
Det skal dog bemærkes at det ikke har været en nem beslutning, da der også var meget der talte
for en økonomisk støtte.

Man kan altid diskutere beslutninger men man kan ikke diskutere vores og beboernes ret til 
at have andre holdninger end bestyrelsen

Siden starten af juli måned 2012 har bestyrelsen nægtet at indgå i en dialog med 
Aktivitetsudvalget om samarbejde.

Vi har sammenlagt nu i mere end 7. måneder opfordret bestyrelsen til dialog til gavn for 
Ringparkens beboere.
Dette med en kold skulder til følge.
og nu
er vi blevet smidt ud af Aktivitetsudvalget

Sagen er tilsyneladende blevet overdraget til områdeleder der, i mere end 1,5 måned har haft 
sagen, uden at vi på nogen måde er blevet informeret om hvad det er der foregår.

Ovenstående information er desværre kun toppen af isbjerget for hvad vi har måtte læg ryg til.

Vi, i det ”gamle” Aktivitetsudvalg vil  gerne takke beboerne for en mere end 20 årig støtte 
til bl.a. aktiviteter som ture for børn og voksne, Banko og arrangementer i Ringparken

Med Venlig Hilsen
Det ”gamle” Aktivitetsudvalg i Ringparken afd. 11/ved.
1 Birgit Heskjær (Kasserer)
2 Bo Belkov (medhjælper)
3 Sussie Hermansen (medhjælper)
4 Anne Larsen
5 Kim Rasmussen( Stillede ikke op, da han allerede havde tilmeldt sig via listen og desuden
var talsmand for aktivitetsudvalget og skulle tage i mod de nye)
6 Jan Belkov( Stillede ikke op, da han allerede havde tilmeldt sig via listen og desuden var
talsmand for aktivitetsudvalget og skulle tage i mod de nye)
7 Gert Jensen samt en ny
Laila S. Andersson

Vi må desværre konstatere at beboerdemokratiet i Ringparken har det ikke godt for 
tiden

Side 2 af 2

1 kommentar:

  1. På "det gamle aktivitetsudvalgs" hjemmeside kan man også holde sig informeret og kontakte udvalget.
    http://banko.foreningssider.dk/

    SvarSlet