søndag den 18. august 2013

Tanker omkring indkaldelse til budgetmøde af Harry Blunck

Tanker omkring indkaldelse til budgetmøde
af Harry Blunck, forhenværende formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken
18. august 2013

Kære alle,
Har netop fået indkaldelsen til budgetmøde med dagsorden og jeg må sige jeg umiddelbart undres. Jeg er måske en "for gammel model" men jeg har altid taget tidligere beslutninger på budgetmøder alvorligt - det er bestyrelsens forbandede pligt at kende disse og handle i overensstemmelse hermed indtil andet budgetmøde træffer regulerende beslutning.

Kortfattet:

Tidligere valgtes nyt aktivitetsudvalg på budgetmødet! Jeg skuer ikke sådan punkt på dagsordenen. Ideen var jo at udvalget var valgt og "kørte eget budget". Afdelingsbestyrelsen blev konsulteret, når det strammede mht. penge/aktiviteter, men aktivitetsudvalget kørte fint uden at skulle underkaste sig afdelingsbestyrelsen!

Nu fjerner afdelingsbestyrelsen sædvanen og vil åbenbart være diktatorer omkring  aktiviteterne!

Er det, at BOSJ har bestemt at de har overtaget vores område-hus en fordel for afdeling Ringparken? 
Jeg har ikke set regnskab der opgør Fordele/ulemper og gevinst for Ringparken.
Afdeling Ringparken er en selvstændig afdeling og SKAL behandles som sådan.
Afdelingen er ikke "økonomisk malkeko" for BOSJ, eller for den sags skyld afdelingsbestyrelsens luner.
Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig overfor budgetmødet - jvnf. lov om almene boliger. Har der iøvrigt været  "følgeomkostninger" som resultat af at BOSJ arbitrært har overtaget vores områdekontor? Er parkeringspladsen etc. og evt. omlægningsomkostninger "fedtet af på Ringparken"?

Hvis Ja! Så må afdelingsbestyrelsen holdes ansvarlig for det!

Omkring konto 201.7 - så ligger der budgetmødevedtagelse om at lejerne skal justeres indtil man når markedsleje. Man skal være parat til  "indlæggelse" hvis man vil påstå at der ikke her stadig er grund til justering. Ringparkens lejere har i årevis subsidieret de heldige kartofler der har sikret sig garage til en pris der er lavere end mange kælderrum og der er af skiftende afdelingsbestyrelser - og
konveniens-dumme administratorer - ikke gjort noget rigtigt for at rette op på det.
 - Talen om at markedet ikke er til leje-justeringer er ganske enkelt tågesnak. Vis mig en garage som kan lejes ligeså billigt udenfor Ringparken, og opgaven i alment byggeri er - hvis man skulle have glemt det i BOSJ og afdelingsbestyrelsen - at levere gode lejemål til rimelige lejer. Ikke til at visse lejere - måske kæledægger hos bestyrelsen - skal kunne malke de almindelige lejemåls-lejere. De kommer jo til at subsidiere de "stakkels bilejere" !!!! veds at leje uhyre billigt ud.
Det bør være ansvarspådragende at være så dumme!!

Alt i alt må min kommentar være: "Jeg græmmes" og når jeg så hører at man ikke har tidligere referater af afdelingsbestyrelses møder mere. Ja så kan man notere hvorfor man skal "nedsætte arbejdsgruppe" for at opridse  Ringparkens historie. Jeg lavede i sin tid omfattende  studier
af det og "mine bestyrelser" efterlod skriftlige referater.
Det er meget godt at man siger: Det kan man finde på "nettet" men har alle lejere  "Net"?

Hvad har afdelingsbestyrelsen reelt gjort for at inddrage  "andre etniske lejere" i afdelingens liv?
Hvorfor er det o.k. at klistre orienteringssider op på væggen i opgangene når man ikke kan få plads i skabene? Det var bl.a.for at undgå ildspåsættelse at man "separerede" disse ophæng.

Nok om det. Man ulejliges ikke med at dagsordenen lover ordentlig orientering om Helhedsplanen. Her bør der være klart løfte om at denne/disse skitser kommer til ur-afstemning.
En afstemning der må baseres på :
 - Hvad skal ske med de enkelte lejemål?
 - Hvad koster det og
 - hvad er tidsplanen?
De enkelte lejemål må gives mulighed for at træffe beslutning på et informeret grundlag. Ikke bare på hvad BOSJ beslutter med afdelingsbestyrelsen som "dikkende lammehale" og Roskilde Kommune som afgørende faktor.
Gad vide hvor meget de har besluttet i samråd med "Roskilde Festival eller underafdeling deraf. Sidstnævnte kan jo lede penge over til løsning af hvad kommunen ønsker og politikerne dermed få
skær af handledygtige velgørere.

God weekend.

Med venlig hilsen
Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.

7 kommentarer:

 1. <hej Harry som du nok kan se af indkaldelsen er der ingen bestyrelse, bestyrelsen har sat et mistelidsvotum til formanden og da han ikke ville gå måtte resten af bestyrelsen gå, så derfor er der ingen bestyrelse på nuværende tidspunkt, tror det er derfor der ikke står noget om valg af aktivitets udvalg, jeg tror og håber at vi får styr på det hele efter valg af ny bestyrelse med venlig hilsen Ghita Aagaard

  SvarSlet
 2. En formand der ikke vil gå efter et mistillidsvotum?
  Det er netop sådanne steder BOSJ også svigter lejerne i afdelingen, og man kunne frygte, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke vil stille op igen til gavn for beboerne når de ikke mærker opbakning fra administrator...

  En eller anden må have saneret referatmappen efter min far, af helbredsmæssige årsager bl.a., valgte at passe på sit helbred, og dén person BURDE stå frem. Det der foregår lige nu er i så direkte modstrid med både intentionen og bogstavet for almennyttigt byggeri, og da MF'erne er blevet gjort opmærksom på problemet er det deres pligt at gøre noget ved det.

  I yderste konsekvens vil Lejeloven også være klar. Sammenlægninger af boliger vil skabe lejemål der er lige så umulige at betale som resten af de dyre lejemål man ellers kan stifte bekendtskab med, og administrator vil vide, at det dermed kun bliver folk der kan opnå en højere boligsikring når de er uden for beskæftigelse der vil kunne indflytte sådanne lejemål med yderligere ghetto-dannelse til følge. Ikke nødvendigvis ghetto-dannelse på etnicitet, men baseret på, at de ganske enkelt vil være låst fast uden for beskæftigelse fordi de ikke vil kunne opnå samme boligsikring hvis de kommer i beskæftigelse.

  Lejemålene er p.t. attraktive - deraf den lange venteliste. Alt dette truer Helhedsplanen med at ødelægge i et misforstået forsøg på at skabe 'nye' rammer altimens nødvendig (og fornuftig) vedligeholdelse forsømmes mens dette skjules i et misforstået forsøg på at få et sugerør ned i statskassen.

  Mød talstærkt op til Budgetmødet. Det vil være dét minimum af respekt for min fars tidligere indsats han fortjener. På forhånd tak til hver og en der følger opfordringen. :-)

  SvarSlet
 3. De referater der trods alt er tilgængelige kan i øvrigt tilgås fra http://minside.bosj.dk/Incom/afdeling.aspx?SID=1&AID=11, og bemærk, at der her kun er referater fra og med september 2008 tilgængelig. Intet arkiv til forudgående beslutninger...

  Den opmærksomme læser vil særligt være interesseret i referatet fra 6. juni 2012, hvor der alene blev talt om, at hvis et forslag handlede om økonomi skulle min 50% være enig i en urafstemning før dette kunne ske. Tankevækkende er, at dette handler om folks boligsituation.

  "I den nu foreliggende [2012] plan er det fremtidige lejlighedsantal kun reduceret med 51 lejligheder, fra 594 til 543 ~ 8,5%."

  Den mest korrekte beskrivelse af den nuværende situation er teksten på forsiden af afdelingens side på administrators hjemmeside, hvor der står:

  === citat ===
  Ringparken har en fantastisk historie. Når man gæster Ringparken fornemmer man straks den særlige atmosfære, der er i bebyggelsesområdet. Det er blandt andet én af årsagerne til, at lejlighederne er så eftertragtede. Her er varme og sjæl. Lejlighederne ligger centralt tæt på station, sygehus og naturligvis på indkøb, daginstitutioner og skoler.
  === citat slut ===

  Den særlige atmosfære er den glædelige hovedårsag til at ventetiden på en lejlighed er mellem 5-10 år.

  SvarSlet
 4. Jeg havde på forhånd meddelt bestyrelsesformand (for BOSJ), at jeg stillede forslag på mødet (6. juni 2012). Jeg fik svaret, at det kunne stilles på mødet, hvilket jeg gjorde.
  - Faktisk stemte ca 29 % af de fremmødte FOR urafstemning.
  Men først EFTER afstemningen hævdede dirigenten = bestyrelsesformanden, at der skulle være almindeligt flertal i henhold til § 17, fordi husleje ikke var et punkt på dagsordenen.

  Det er det, jeg vil kalde en svinestreg!

  SvarSlet
 5. Man kan vel sige meget dårligt om BOSJ.

  Dertil kan man vel spørger sig selv ad hvilken grund man oprindeligt har til at tale ondt/dårligt om andet/andre.

  I de ovennævnte kommentarer ser jeg ikke noget konkret ift. de målsætninger der har været for Ringparken.

  Tværtimod ser jeg en større sø af fortvivlelse og frustration over petitesser .

  Hvad angår et mistillid mod formanden - syntes det ret væsentligt samt interessant hvad mistilliden egentlig handlede om?! Det ses nemlig ikke forklaret nogen steder!

  SvarSlet
  Svar
  1. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

   Slet
  2. Den afgåede afdelingsbestyrelse har ikke oplyst nogen konkret grund. Der er nu valgt en ny formand for bestyrelsen, samt nye medlemmer af bestyrelsen.
   Desværre blev mødet noget kaotisk,som dog ikke havde noget med den nye afdelingsbestyrelse at gøre.
   Se evt. her: En personlig beretning

   Slet