mandag den 25. marts 2019

Åbent brev til Boligselskabet Sjælland 25. marts 2019

Roskilde 25. marts 2019

Åbent brev til Boligselskabet Sjælland 

Jeg vil hermed klage over følgende 4 beslutninger:
1) Boligselskabet Sjælland har solgt Ejendomskontoret Køgevej 106, som Ringparkens beboere fik opført i 2001.
 - Boligselskabet Sjælland har betalt husleje for at benytte denne bygning som Ejendomskontor indtil de solgte den!
 - Der blev opført en miljøgård i forbindelse med bygningen, som nu er flyttet til Ringparken Syd (Søndre Ringvej-delen af Ringparken).
 - 2016 blev der opført 25 parkeringspladser i forlængelse af ejendomskontoret, som Ringparkens beboere betalte via en huslejeforhøjelse.

2) Boligselskabet har solgt Ejendomskontoret og de 25 nye parkeringspladser plus garagerne her.
 - Boligselskabet ejede ikke Ejendomskontoret, de 25 nye parkeringspladser eller de 10 garager. - Boligselskabet fortalte beboerne, at man ville sælge "Fakta-grunden" og dette var mere præcist: Forretningerne på adressen Køgevej 108 (samt tre institutioner på hjørnegrunden) Det nye ejendomskontoret ligger i den modsatte ende af Roskilde, hvilket indebærer at beboere, som ikke selv har bil eller andet køretøj, har svært ved at komme til personligt til det nye ejendomskontor i denne alt for korte åbningstid mellem kl. 8 og 9!

 3) Boligselskabet forlanger nu, at beboerne i Ringparken Nord skal krydse den livsfarlige og voldsomt trafikerede Søndre Ringvej.
 - Det indebærer, at beboerne i Ringparken Nord har mistet omkring 50 parkeringspladser! Vi beboere i alle aldre tvinges til at krydse Søndre Ringvej for at levere forskelligt affald i den nye miljøgård.

Det samme gælder gæster til beboere i Ringparken Nord (de røde og gule bygninger med adresser Ringparken). De skal parkere i Ringparken Syd (hvis der ikke er plads til dem i Ringparken Nord). 

Selv om boligselskabet har en officiel politik med at »tage mest muligt hensyn til beboere«, kan det nemt konstateres, at det er er den stikmodsatte politik, boligselskabet følger i praksis:
Man ændrer salget af "Fakta-grunden", som man har fortalt beboerne om, til at man sælger meget mere: UDEN at beboerne er klar over det.

 Afdelingsmødet i Ringparken har ellers fået at vide, at beboerne skulle være med til beslutte alle dele i salget.
Derudover forringer man beboernes parkeringsforhold væsentligt:
Dels mister Ringparken Nord 20 garager og 50 parkeringspladser (ud af samlet 250 parkeringspladser).

Beboerne i Ringparken Nord skal desuden krydse den livsfarlige Søndre Ringvej for at komme til Miljøgården ved Søndre Ringvej 56.
 Parkeringspladserne i Søndre Ringparken-afdelingen (Ringparken Syd), som boligselskabet vil opføre, kan slet ikke erstatte de manglende parkeringspladser og garager i Ringparken Nord. Især på grund af de farlige trafikale forhold på vejen Søndre Ringvej, hvor der for få år siden skete en dødsulykke, da en ung mand blev kørt ned i fodgængerfeltet ved beboerhuset. Det kan ikke være rimeligt, at beboere og gæster skal krydse en livsfarlig vej. Det gælder både unge og gamle! Folk som er langsomt gående osv.
 - Vi er mange ældre i Ringparken og dermed også mange som har problemer med knæ og ben. Og måske bruger rollator.
 - Børn og unge kan heller ikke gå trygt i denne situation: - Mødre eller fædre der skal følge deres børn til børneinstitutionerne i Ringparken Nord, kan heller ikke være trygge.
 - Man kan ikke længere sende sine børn ned efter ting i bilen eller ting der skal afleveres i den nye miljøgård. - Skolebørn skal også krydse den livsfarlige vej til og fra skole. Netop på de mest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag.

4) Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland har udvekslet jord for at lave Musicon-stien, som går gennem Ringparken ved Ringparkens beboerhus.
I den forbindelse er 10 garager ved beboerhuset revet ned.
Ud for beboerhuset lå der 10 garager, som nu er revet ned.
I stedet har kommunen bygget en Multibane, som jeg aldrig har oplevet bliver brugt. Netop ud for denne Musicon-sti - på den modsatte side af Ringparken Nord er der faktisk masser af plads til at lave parkeringspladser, som erstatning for de parkeringspladser som er stjålet fra Ringparken Nord.

Hver torsdag er der et arrangement for områdets ensomme ældre, der kaldes Café Smil, hvor mere end 60 ældre personer spiser sammen i beboerhuset.
 - Disse ældre og andre fra lokalområdet kan så ikke finde et sted at parkere deres biler! Der er simpelthen alt for få p-pladser (Omkring 20 p-pladser til ansatte i børneinstitutionen Lærken, til boligselskabets egne medarbejdere og gæster som deltager i forskellige arrangementer eller fester). 

Beboerhuset lejes ud til fester i weekenderne.
I beboerhuset er der plads til op mod 150 gæster, som så heller ikke kan parkere deres biler!
Der er heller INGEN handicap-parkeringspladser!
Eftersom boligselskabet uddeler parkeringsbøder både i Ringparken Nord (Ringparken) og Ringparken Syd (Søndre Ringvej) er der ingen muligheder i området for at parkere sin bil, hverken for normale førlige personer eller handicappede personer.

Opslag af Karsten Krabbe Beboer i Ringparken i Roskilde.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar