onsdag den 1. januar 2014

Vedr. Evt. frasalg af Fakta-grunden og institutionerne

Vedr. Evt. frasalg af Fakta-grunden og institutionerne

I november 2013 spurgte jeg om hvornår det var besluttet at sælge Fakta-grunden og institutionerne:

Ringparkens afdelingsbestyrelse skrev i et opslag fra november 2013:

»Frasalg af Faktagrunden mm. Som besluttet på et beboermøde, så har der været arbejdet med frasalg af erhvervsgrunde og institutioner. Der er nu et konkret tilbud, som boligselskabet arbejder på at få realiseret. Overskuddet skal bruges til medfinansiering af helhedsplanen.«

Bemærk den sidste bemærkning:
»Overskuddet skal bruges til medfinansiering af helhedsplanen«

Nu har jeg fundet dette referat fra oktober 2012 om vedtagelse af evt. frasalg frem:

Citat:
»Ringparkens bestyrelse - Mødedokument

Roskilde onsdag den 10. oktober 2012
Fremmødt var 69 beboere fra i alt 60 lejemål«

»Pkt. 6.2 af afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen kan arbejde videre med Boligselskabet Sjælland ang. frasalg af erhverv samt
Institutioner mv. Overskuddet fra et evt. frasalg skal indgå i finansiering af renovering. Et frasalg skal godkendes på boligselskabets repræsentantskabsmøde. Vedtaget

Bemærk denne sætning: »Overskuddet fra et evt. frasalg skal indgå i finansiering af renovering.«

Det er jo lidt hokus-pokus:
Opslaget fra november 2013 siger:
»Overskuddet skal bruges til medfinansiering af helhedsplanen«

Men det der blev vedtaget var:
»Overskuddet fra et evt. frasalg skal indgå i finansiering af renovering

Det synes jeg, at vi beboere skal holde fast i:
Ovesrkuddet skal bruges til RENOVERING!!!

Men hvorfor skal Repræsentantskabet vedtage dette ???

For mig at se er det RINGPARKENS BEBOERE, der skal bestemme dette evt. frasalg !

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar