tirsdag den 20. august 2013

Forslag til budgetmødet i Ringparken 12. september 2013

Forslag til budgetmødet i Ringparken 12. september 2013 
Af Karsten A.Krabbe, Ringparken 18 st tv 
(Pr. 20. august 2013)

1) Henlæggelser nedsættes til 20 %
2) Overskud fra tidligere år bruges til meget nødvendig vedligeholdelse
3) Alle nedslidte siddebadekar fjernes i løbet af det kommende år
4) Alle bakelit-kontakter (fra 1950-erne) udskiftes med nutidige kontakter
5) De store skovtræer, der rager ud over stien nord for Ringparken fældes eller beskæres kraftigt
6) Store træer, der rager ud over p-pladserne, fældes eller beskæres kraftigt. (Der gøres samtidig en aktiv indsats for at forhindre problemer med duer og dueafføring samt andre skadedyr)
7) Ved stien langs Ringparkens nordside opsættes skilte om, at det er forbudt at lufte hund her.
8) Der opsættes skilte, som fortæller, at det er forbudt at parkere varevogne og lastbiler i tidsrummet fra kl. 22:00 - kl. 06:00 samt henvisning til parkering ved Havsteensvej. (Undtaget er dog af- eller pålæsning af varer og/eller flyttelæs)
9) Der skal udarbejdes retningslinjer for formand og bestyrelsesmedlemmer vedr. kommunikation med beboerne Her (udkast) »Samarbejdet mellem medlemmer af afdelingsbestyrelsen bør være præget af gensidig respekt med udgangspunkt i, at vi stadig skal kunne tale sammen, også når vi er uenige. Som beboere er vi rigtig glade over, at der er nogen der vil påtage sig dette store arbejde, men der er stadig nogle små regler: Kontakt til beboerne bør ske ved skriftlig henvendelse fx pr brev eller mail. Kun i de tilfælde, hvor beboeren selv ønsker en personlig samtale eller en opringning i telefonen, kan dette accepteres. Der er en naturlig respekt om formand og bestyrelsesmedlemmer, som kan blive ødelagt, hvis en af de nævnte starter en diskussion eller på anden måde optræder konfronterende i forhold til en eller flere beboere. Det er aldrig tilladt at optræde truende overfor beboerne«(Slut på udkast)
10) Når der nedsættes arbejdsgrupper, skal det altid via referaterne fremgå, hvem der er medlemmer af arbejdsgrupperne og hvor mange medlemmer der er i arbejdsgruppen.
11) Alle referater af møder mm. skal gives beboerne i skriftlig form. Mange har ikke pc, internet eller Facebook. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at beboerne skal gå ind på Internettet for at læse referater eller andre beskeder.
12) Det skal være muligt at stemme pr. brev før budgetmødet og andre vigtige møder, hvis beboere er forhindret i at deltage.
13) Ved afstemninger på afdelingsmøder skal dirigenten altid påse, at det er klart for mødedeltagerne, hvad der stemmes om. Om der kræves almindeligt flertal eller 25% af de afgivne stemmer (ved forslag om urafstemning).
14) Stemmesedler skal altid ved udseende og farve være forskellige fra tidligere benyttede stemmesedler. Mødedatoen bør altid være påført stemmesedlerne. Påskriften:"Kun gyldig den dag, der stemplet på stemmesedlen"
15) Efter punktet "Eventuelt" skal dirigenten (eller én fra afdelingsbestyrelsen) kort referere: Hvor mange der har deltaget i mødet. Hvad der er blevet stemt om, og hvor mange stemmer, der er afgivet. 

Forslag til kommende møder - Vedr. helhedsplanen:
a) Der bør afholdes et nyt informationsmøde, hvor beboerne kan få at vide, hvilke ting i den foreløbige helhedsplan. der er godkendt af Landsbyggefonden.
b) Information om, hvordan kommunen vil støtte helhedsplanen.
c) Afstemning om alle elementer i den foreløbige helhedsplan
d) Klar besked om, hvilke lejligheder, der skal sammenlægges.
e) Urafstemning om forslaget til endelig helhedsplan f) En konkret plan for genhusning og tidsplan for helhedsplanens gennemførelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar